Pts

1 2 3 4 5
Volodymyr Korobko 9 11 7 11 15
Viktor Slozka 11 9 11 6 13

Events

 • Game 1 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Game 1 - Viktor Slozka won 9-11
 • Game 2 Race to 3 - Viktor Slozka
 • Game 2 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Game 2 - Volodymyr Korobko won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Viktor Slozka
 • Game 3 Race to 5 - Viktor Slozka
 • Game 3 Race to 7 - Viktor Slozka
 • Game 3 Race to 9 - Viktor Slozka
 • Game 3 - Viktor Slozka won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 Race to 9 - Volodymyr Korobko
 • Game 4 - Volodymyr Korobko won 11-6
 • Game 5 Race to 3 - Volodymyr Korobko
 • Game 5 Race to 5 - Volodymyr Korobko
 • Game 5 Race to 7 - Volodymyr Korobko
 • Game 5 Race to 9 - Viktor Slozka
 • Game 5 - Volodymyr Korobko won 15-13