Pts

1 2 3 4 5
Dmytro Kryshtal 6 11 11 4 13
Andriy Zaitsev 11 9 7 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Andriy Zaitsev
 • Game 1 Race to 5 - Andriy Zaitsev
 • Game 1 Race to 7 - Andriy Zaitsev
 • Game 1 Race to 9 - Andriy Zaitsev
 • Game 1 - Andriy Zaitsev won 6-11
 • Game 2 Race to 3 - Andriy Zaitsev
 • Game 2 Race to 5 - Andriy Zaitsev
 • Game 2 Race to 7 - Dmytro Kryshtal
 • Game 2 Race to 9 - Dmytro Kryshtal
 • Game 2 - Dmytro Kryshtal won 11-9
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Kryshtal
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Kryshtal
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Kryshtal
 • Game 3 Race to 9 - Dmytro Kryshtal
 • Game 3 - Dmytro Kryshtal won 11-7
 • Game 4 Race to 3 - Andriy Zaitsev
 • Game 4 Race to 5 - Andriy Zaitsev
 • Game 4 Race to 7 - Andriy Zaitsev
 • Game 4 Race to 9 - Andriy Zaitsev
 • Game 4 - Andriy Zaitsev won 4-11
 • Game 5 Race to 3 - Andriy Zaitsev
 • Game 5 Race to 5 - Andriy Zaitsev
 • Game 5 Race to 7 - Andriy Zaitsev
 • Game 5 Race to 9 - Andriy Zaitsev
 • Game 5 - Dmytro Kryshtal won 13-11