Pts

1 2 3
Dmitriy Zhitomirskiy 7 5 6
Patrick Keville 11 11 11