Pts

1 2
Oshima/Shinozuka 11 11
Yoshimura/Kizukuri 8 8